Využite naše skúsenosti

Na trhu
od roku 2013

Takmer 200
schválených projektov

100% úspešne
ukončených projektov

O nás

PROAGE s.r.o. je slovenská spoločnosť so sídlom v Košiciach poskytujúca komplexnú poradenskú činnosť pre samosprávy,
firmy a mimovládne organizácie zameranú na čerpanie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych nástrojov EÚ
a iných finančných mechanizmov.

Máme niekoľkoročné skúsenosti s prípravou, implementáciou a riadením projektov realizovaných pre súkromnú i neziskovú
sféru a cez skoro všetky operačné programy z minulého programovacieho obdobia (2007 – 2013).


Čítať viac

Služby

našej agentúry

Oblasti podpory

Aktuálne oblasti financovania
Výzkum
a inovácie
Podpora
vzdelávania
Životné
prostredie
Podpora
zamestnanosti
Budovanie
infraštruktúry

Operačné programy

Aktuálne k dispozícii


Výzkum
a inovácie


Integrovaná
infraštruktúra


Ľudské
zdroje


Kvalita
života


Rozvoj
vidieka


Integrovaný
regionálny OP


Enviromentálny
fond


Rybné
hospodárstvo


Cezhraničná
spolupráca


Výzkum
a inovácie


Integrovaná infraštruktúra


Ľudské
zdroje


Kvalita
života


Rozvoj
vidieka


Integrovaný
regionálny OP


Enviromentálny
fond


Rybné
hospodárstvo


Cezhraničná
spolupráca

Referencie

Výber z realizovaných projektov

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácie

Lokalita

Prijímateľ

Prijímateľ

Termín realizácie


Podrobné informácieZobraziť všetky

Prihláste sa na konzultáciu zdarma!

Spoznajte aktuálne príležitosti pre grantové financovanie