Vedenie databázy požiadaviek

Vedenie databázy požiadaviek

Poradenstvo pri podpise zmlúv

Poradenstvo pri podpise zmlúv

Identifikácia výziev pre Vás

Identifikácia výziev pre Vás

Komplexné projektové riadenie

Komplexné projektové riadenie

Spracovanie finančných analýz

Spracovanie finančných analýz

Externý manažment projektov

Externý manažment projektov

Využite naše skúsenosti

Na trhu
od roku 2013

Takmer 200
schválených projektov

100% úspešne
ukončených projektov

O nás

PROAGE s.r.o. je slovenská spoločnosť so sídlom v Košiciach poskytujúca komplexnú poradenskú činnosť pre samosprávy,
firmy a mimovládne organizácie zameranú na čerpanie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych nástrojov EÚ
a iných finančných mechanizmov.

Máme niekoľkoročné skúsenosti s prípravou, implementáciou a riadením projektov realizovaných pre súkromnú i neziskovú
sféru a cez skoro všetky operačné programy z minulého programovacieho obdobia (2007 – 2013).

Služby

našej agentúry
Aktuálne výzvy na Váš mail
Zaregistrujte svoj mail do našej databázy kontaktov pre odber Newslettra a o aktuálne informácie o vyhlásených výzvach budete pravidelne dostávať do Vašej emailovej schránky.
Identifikácia výziev pre Vás
Dajte nám vedieť o Vašich investičných zámeroch alebo o potrebe niečo v meste alebo obci zmeniť alebo postaviť a my Vám ponúkneme možnosti ako na Váš zámer môžete získať prostriedky z rôznych grantových schém.
Spracovanie podnikateľských plánov
Pomôžeme Vám pri spracovaní podnikateľských plánov nielen pre potreby konkrétnej výzvy a projektu ale aj pre potreby komerčnej banky, ktorú si vyberiete na spolufinancovanie Vášho zámeru.
Poradenstvo pri projektových dokumentáciách
Poskytneme Vám plnú asistenciu pri kompletizovaní projektových dokumentácií, rozpočtov, projektových hodnotení, auditov a energetických posúdení stavieb, tak aby spĺňali všetky náležitosti požadované Riadiacimi orgánmi poskytujúcimi nenávratné finančné príspevky.
Právne riešenia problémov
Spolupracujeme so skúsenými odborníkmi na poli práva, ktorí si vedia poradiť s každým Vaším problémom, ktorý sa vyskytne pri implementácií resp. po ukončení projektu financovaného z verejných zdrojov.
Komplexné projektové riadenie
O Váš projektový zámer sa postaráme od fázy prípravy žiadosti o príspevok až po ukončenie a odovzdanie diela. Náš tím Vám pripraví žiadosti o platbu, zúčtovacie a monitorovacie správy a postará sa aj o publicitu projektu.
Poradenstvo pri podpise zmlúv
Poradíme Vám ako správne nastaviť podmienky nielen v zmluve s Riadiacim orgánom ale v každej zmluve s každým dodávateľom na Vašom projekte tak, aby bola v súlade s pravidlami a podmienkami nastavenými pre projekty financované z verejných zdrojov.
Vedenie databázy požiadaviek
Spolupracujeme s odborníkmi v oblasti Verejného obstarávania, prípravy projektovej dokumentácie, rozpočtov a súdneho znalectva tak, aby ste dostali komplexný servis pri príprave Vašej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Oblasti podpory

Aktuálne oblasti financovania
Výzkum
a inovácie
Podpora
vzdelávania
Životné
prostredie
Podpora
zamestnanosti
Budovanie
infraštruktúry

Referencie

Výber z realizovaných projektov
Implementácia inovatívnych výrobných postupov v prevádzke Pivovar Karpat a výrobných postupov na výrobu inovatívnych prírodných produktov

Lokalita

Hrnčiarovce nad Parnou

Prijímateľ

Distrib Capital s.r.o.

Prijímateľ

3 201 517,32 €

Termín realizácie

1.9.2018 – 1.11.2019
Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV – Moldava nad Bodvou

Lokalita

Moldava nad Bodvou

Prijímateľ

Mesto Moldava nad Bodvou

Prijímateľ

241 168,47 €

Termín realizácie

1.6.2018 – 30.6.2018
Obnova MsÚ v Rožňave – Zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy

Lokalita

Rožňava

Prijímateľ

Mesto Rožňava

Prijímateľ

977 399,88 €

Termín realizácie

-
Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu – Vojka nad Dunajom

Lokalita

Vojka nad Dunajom

Prijímateľ

Obec Vojka nad Dunajom

Prijímateľ

205 937,96 €

Termín realizácie

1.4.2020 – 1.7.2020
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v Ďurkove

Lokalita

Ďurkov

Prijímateľ

Obec Ďurkov

Prijímateľ

455 066,99 €

Termín realizácie

1.1.2019 – 1.12.2019
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy – REMOZA s.r.o.

Lokalita

Ličartovce

Prijímateľ

REMOZA s.r.o.

Prijímateľ

174 012,17 €

Termín realizácie

1.10.2017 – 1.1.2021
Veža kráľa Mateja – Dóm svätej Alžbety

Lokalita

Košice

Prijímateľ

Perly gotickej cesty

Prijímateľ

441 764,00 €

Termín realizácie

1.12.2014 – 22.4.2016
Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach

Lokalita

Michalovce

Prijímateľ

Mesto Michalovce

Prijímateľ

2 002 803,84 €

Termín realizácie

10.2.2014 – 30.11.2015
Priemyselný výskum procesov získavania prírodných látok pre funkčné potraviny

Lokalita

Lehnice

Prijímateľ

K.K.V. – UNION, s.r.o.

Prijímateľ

1 282 684,15 €

Termín realizácie

2/2012 – 2/2015
Zvýšenie konkurencieschopnosti, kvality a štandartnosti mrazených pekárenských polotovarov využitím inovácií na báze nových informačno-riadiacich a kontrolných systémov a nových technologických postupov

Lokalita

Dunajská Streda

Prijímateľ

FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o.

Prijímateľ

564 219,29 €

Termín realizácie

10.2.2014 -31.12.2015
Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu cestovín v spoločnosti TOPEC, a.s.

Lokalita

Topoľčany

Prijímateľ

Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s.

Prijímateľ

560 000,00 €

Termín realizácie

1.4.2013 -30.11.2013
Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu jednorazových instantných nápojov

Lokalita

Nitra

Prijímateľ

DELEON s.r.o.

Prijímateľ

543 820,00 €

Termín realizácie

3/2015 – 10/2015
Rekonštrukcia centrálnej časti obce Klasov

Lokalita

Klasov

Prijímateľ

Obec Klasov

Prijímateľ

658 550,00 €

Termín realizácie

1.11.2011 – 31.10.2012
Revitalizácia hradiska na Molpíri

Lokalita

Smolenice

Prijímateľ

OZ Naše Smolenice

Prijímateľ

290 217,00 €

Termín realizácie

20.8.2015 – 30.4.2017
DRUŽBA SLOVENSKO – UKRAJINA

Lokalita

Košice, Užhorod

Prijímateľ

DRUŽBA SLOVENSKO – UKRAJINA, n.o.

Prijímateľ

873 779,00 €

Termín realizácie

1.5.2015 – 30.4.2017

Prihláste sa na konzultáciu zdarma!

Spoznajte aktuálne príležitosti pre grantové financovanie