Referencie

Výber z realizovaných projektov
Implementácia inovatívnych výrobných postupov v prevádzke Pivovar Karpat a výrobných postupov na výrobu inovatívnych prírodných produktov

Lokalita

Hrnčiarovce nad Parnou

Prijímateľ

Distrib Capital s.r.o.

Prijímateľ

3 201 517,32 €

Termín realizácie

1.9.2018 – 1.11.2019
Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV – Moldava nad Bodvou

Lokalita

Moldava nad Bodvou

Prijímateľ

Mesto Moldava nad Bodvou

Prijímateľ

241 168,47 €

Termín realizácie

1.6.2018 – 30.6.2018
Obnova MsÚ v Rožňave – Zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy

Lokalita

Rožňava

Prijímateľ

Mesto Rožňava

Prijímateľ

977 399,88 €

Termín realizácie

-
Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu – Vojka nad Dunajom

Lokalita

Vojka nad Dunajom

Prijímateľ

Obec Vojka nad Dunajom

Prijímateľ

205 937,96 €

Termín realizácie

1.4.2020 – 1.7.2020
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v Ďurkove

Lokalita

Ďurkov

Prijímateľ

Obec Ďurkov

Prijímateľ

455 066,99 €

Termín realizácie

1.1.2019 – 1.12.2019
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy – REMOZA s.r.o.

Lokalita

Ličartovce

Prijímateľ

REMOZA s.r.o.

Prijímateľ

174 012,17 €

Termín realizácie

1.10.2017 – 1.1.2021
Veža kráľa Mateja – Dóm svätej Alžbety

Lokalita

Košice

Prijímateľ

Perly gotickej cesty

Prijímateľ

441 764,00 €

Termín realizácie

1.12.2014 – 22.4.2016
Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach

Lokalita

Michalovce

Prijímateľ

Mesto Michalovce

Prijímateľ

2 002 803,84 €

Termín realizácie

10.2.2014 – 30.11.2015
Priemyselný výskum procesov získavania prírodných látok pre funkčné potraviny

Lokalita

Lehnice

Prijímateľ

K.K.V. – UNION, s.r.o.

Prijímateľ

1 282 684,15 €

Termín realizácie

2/2012 – 2/2015
Zvýšenie konkurencieschopnosti, kvality a štandartnosti mrazených pekárenských polotovarov využitím inovácií na báze nových informačno-riadiacich a kontrolných systémov a nových technologických postupov

Lokalita

Dunajská Streda

Prijímateľ

FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o.

Prijímateľ

564 219,29 €

Termín realizácie

10.2.2014 -31.12.2015
Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu cestovín v spoločnosti TOPEC, a.s.

Lokalita

Topoľčany

Prijímateľ

Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s.

Prijímateľ

560 000,00 €

Termín realizácie

1.4.2013 -30.11.2013
Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu jednorazových instantných nápojov

Lokalita

Nitra

Prijímateľ

DELEON s.r.o.

Prijímateľ

543 820,00 €

Termín realizácie

3/2015 – 10/2015
Rekonštrukcia centrálnej časti obce Klasov

Lokalita

Klasov

Prijímateľ

Obec Klasov

Prijímateľ

658 550,00 €

Termín realizácie

1.11.2011 – 31.10.2012
Revitalizácia hradiska na Molpíri

Lokalita

Smolenice

Prijímateľ

OZ Naše Smolenice

Prijímateľ

290 217,00 €

Termín realizácie

20.8.2015 – 30.4.2017
DRUŽBA SLOVENSKO – UKRAJINA

Lokalita

Košice, Užhorod

Prijímateľ

DRUŽBA SLOVENSKO – UKRAJINA, n.o.

Prijímateľ

873 779,00 €

Termín realizácie

1.5.2015 – 30.4.2017